Интелектуални продукти

Политически предвиждания и изисквания за развитие на компетентностiteна STEM учителите: Текущо състояние в 4 страни от ЕС
Контекстно-базирани индикатори за оценка на развитието на компетентностите на STEM учителите
Системни възможности и предизвикателства за развитието на компетентностите на STEM учителите в 4 национални контекста на ЕС
Примерни цифрови сценарии за развитие на компетентностите на STEM учителите чрез изследователска методология
Ръководство с насоки за провеждане на изследователски учебен процес и рефлективни практики за STEM учителите
Отчет за оценка и валидиране на подхода ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания
Рамка за развитие на компетентността на STEM учителите, подчинена на изследователския подход
Препоръки за политики и създаване на политики по отношение на нов модел на STEM професионално обучение (M33-M36)

Печат Е-мейл