Осем дигитални сценария за всяка участваща страна на съответния език (гръцки, холандски, български, испански), представени в изследователската методологията, се представят за използване в професионалните учебни дейности на учителите. Сценариите са структурирани в платформата за изследователско учене weSPOT. За всяка страна ще има 3 сценария за обща педагогическа подготовка, 3 сценария по теми, свързани със STEM, и 2 сценария по теми, свързани с проблемите на учители / родители. Сценариите обхващат спектъра от структурирани до отворени изследвания. Разработва се и брошура с обобщение на сценариите за разпространение на всеки език.

Печат Е-мейл