Този продукт документира системните възможности и предизвикателствата пред осъществяването на инициативи за развитие на компетентностите на STEM учителите в Гърция, Холандия, България и Испания. Документът се състои от 4 национални доклада (на английски език), съдържащ резултатите от процеса на комуникация и преговори между създаващите политиките, политическите посредници и практикуващите във всяка страна (мултиплициращи събития 1, 2 3 и 4). Всеки национален доклад е съпроводен с кратък документ "ключови послания" (както на английски език, така и на езика на съответната държава), за целите на разпространението/популяризирането.

Печат Е-мейл