Bulgarian Scenarios

#1: “Насън” и наяве

Популяризиране на многообразието от възможности, които “насън” (онлайн, с виртуална реалност, с добавена реалност и др) и “наяве” (обекти за посещение с образователна цел) съществуват и могат да обогатят учебния процес, с което повишаване резултатите на учениците по СТЕМ дисциплините.

Outline of Scenario #1 (in Burgarian) 

Access to the digital scenario:

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5442916239540224

CODE: XJIN7

 

#2: Три пъти мери, един път режи

Изследователският подход и работата в екип са сравнително нови методи в обучението, прилагано в българското образование. Сценарият запознава учителите с нетрадиционни метод и инструменти за оценяване на проектно и изследователско обучение в екип.

Outline of Scenario #2 (in Burgarian) 

Access to the digital scenario:

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5120748410634240

CODE: QMI0V

 

#3: Не чул, не видял, но успял

Успехът на всеки ученик със специални образователни потребности зависи от познаването от страна на учителя на потребностите и ограниченията на обучаемите със СОП. Целта на сценария е идентифициране на методите, чрез които ефективно да бъдат включвани в обучения, прилагащи изследователски подход обучаеми със СОП.

Outline of Scenario #3 (in Burgarian) 

Access to the digital scenario:

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5695616495648768

CODE: L0RWI

 

#4: Обучение сред природата – мит или не ...

Сценарият разглежда проблеми, които срещат и трябва да решават учителите при „изнасяне“ на урок сред природата, извън класната стая.

Outline of Scenario #4 (in Burgarian) 

Access to the digital scenario:

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/4815860141129728

CODE: 6PPY7

 

#5: Детективи в класната стая!

Изследователският подход е основополагащ за развитието на съвременните природните науки. Ето защо преподаването на тези науки следва да е неразривно свързано с прилагането на подхода и, което би довело до изграждане на любопитство и умения за изследване и в учениците.

Outline of Scenario #5  (in Burgarian) 

Access to the digital scenario:

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5639227601584128

CODE: WXREE

 

#6: Предизвикателствата на новата учебна програма по ИТ за 8. клас

Целта на сценария е да въведе обучителите и учителите в съдържанието на новата учебна програма по ИТ за 8. клас, да ги запознае с новите технологии, които са предмет на обучението, както и да ги подготви да преподават по нея, а също и да предадат опита си на учителите на регионално ниво.

Outline of Scenario #6  (in Burgarian) 

Access to the digital scenario:

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5145710492123136

CODE: HNUGF

 

 

 

Печат Е-мейл