Този документ предлага препоръки за политики и създаване на политики, извлечени от резултатите от процеса на преговори със създаващите политиките и политическите посредници (мултиплициращи събития E5, E6, E7, E8). Документът (на английски език) е съпроводен с кратък документ "ключови послания" (както на английски, така и на 4-те езика на четирите страни участнички в проекта), с цел на експлоатация.

Печат Е-мейл