Този документ има за цел да подпомогне учителите при промяна на практиката си по отношение на развитие на професионалните си компетентности. Той дава насоки за добри практики за развитие на знания, умения и нагласи за ефективно обучение по STEM. Документът също така дава насоки и за ефективно участие в професионалната обучителна общност за обмен и споделяне на добри практики. Основният документ (на английски език) е съпроводен с кратък документ "ключови послания" (както на английски, така и на 4 езика, на четирите страни участнички в проекта), за целите на популяризирането.

Печат Е-мейл