Μέσω της ανατροφοδότησης από πολλαπλασιατικές εκδηλώσεις σε κάθε χώρα (Ε5, Ε5, Ε7, Ε8) στις οποίες καινοιείται το ΠΠ9 σε υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και υπεύθυνους εκκπαίδευσης εκπαιδευτικών, διατυπώνονται προτάσεις για την υιοθέτηση του πλαισίου από υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM.

Προτάσεις για χάραξη πολιτικής: Συνοπτικό κείμενο [EL] και Εκτεταμένο κείμενο [EN]

Εκτύπωση Email