Πολλαπλασιαστικές Δράσεις

Δυο πολλαπλασιαστικές δράσεις έλαβαν χώρα στην Ελλάδα: η πρώτη είχε στόχο να διαπραγματευτεί αποτελέσματα του έργου αναφορικά με το Πνευματικό Προϊόν Ο1 και να τροφοδοτήσει το Προϊόν Ο4. Η δεύτερη είχε στόχο να διαπραγματευτεί αποτελέσματα του έργου σχετικά με το Ο9 και να τροφοδοτήσει το Ο10. 

Εκτύπωση Email