Παρουσιάζονται οχτώ ψηφιακά σενάρια για κάθε χώρα για ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM μέσω της διερευνητικής μεθόδου. Για καθε χώρα, τρία σενάρια αφορούν γενικά θέματα διδασκαλίας και μάθησης, τρία σενάρια αφορούν στη θεματική ΦΕΤΜΜ/STEM και δύο σενάρια αφορούν σε σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών.

Ελληνικά Ψηφιακά Σενάρια

Εκτύπωση Email