Enhancing Learning in Teaching via e-inquiries

Erasmus+ project, Centrale activititeit: Samenwerking voor innovatie en een uitwisseling van goede voorbeelden

Duur: 3 jaar (01.09.2016 - 31.08.2019)

Het algehele doel van het ELITe project is de ondersteuning van de professionalisering van docenten, in het bijzonder van het werkplekeren van docenten in beta-vakken (o.a., Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Technologie of STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics). Onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten in Griekenland, Nederland, Spanie en Bulgarije, een EU organisatie en een internationale netwerkorganisatie werken samen aan dit project. In dit project wordt een innovatieve aanpak voor docentprofessionalisering ontwikkeld, in een pilot uitgeprobeerd, geevalueerd en gerapporteerd. Daarbij staat leren door onderzoek centraal.