Интелектуален продукт №8

Този отчет документира процеса и резултатите от прилагане на подхода ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания.

Печат